Woord­voe­ringen en monde­linge vragen, 10-03-2021


10 maart 2021

II Vragen van de PvdD over 1. Vroegtijdige sluiting afvalbrengstations en 2. Kappen sprookjesboom Noorderplantsoen en andere zieke bomen (Kirsten de Wrede)

Vroegtijdige sluiting afvalstations

De afvalbrengstations zijn in de gemeente Groningen op zaterdag al vroeg gesloten. Namelijk Woldjespoor en Vinkhuizen om 15:00 uur en Haren zelfs om 12:00 uur. In ten Boer is het afvalbrengstation tot nader bericht gesloten. Dit terwijl zaterdag per definitie een dag is dat veel mensen in huis en tuin bezig zijn en dan is het wel zo handig dat je aan het einde van de dag je spullen kunt inleveren.

Daarnaast is het de laatste tijd, mogelijk door Corona, erg druk bij de afvalbrengstations. Wij hebben vernomen dat mensen die keurig om 14:30 arriveren toch weggestuurd worden om 14:45. Dit geeft een hoop ergernis. Mensen hebben hele wagens volgestapeld of hebben misschien een aanhanger 1

gehuurd. Wij zijn bezorgd dat dit beleid dumpingen zou kunnen uitlokken in in de natuur, terwijl het juist zo belangrijk is dat iedereen recyclet en de spullen netjes inlevert.

1.Bent u het met ons eens dat het zeker in tijden van grote drukte wenselijk is de openingstijden van afvalbrengstations op zaterdag te verruimen tot bijvoorbeeld 17:00?

2.Bent u het met ons eens dat mensen die ruim op tijd arriveren om hun afval in te leveren niet zomaar weggestuurd mogen worden om zo dumpingen in de natuur te voorkomen en tevens een klantvriendelijker beleid te voeren?

3.Zo nee, bent u het met ons eens dat er tenminste duidelijk op de website van de gemeente moet worden aangegeven dat men bij drukte ver voor sluitingstijd geweigerd kan worden?

Kappen sprookjesboom Noorderplantsoen en andere zieke bomen

Tot ons grote verdriet hebben wij vernomen dat deze en andere bomen gekapt gaan worden de komende weken, daar ze wegens ziekte niet meer te redden zijn en eea tot gevaarlijke toestanden zou kunnen leiden.

1.Waarom wordt er pas nu gekapt, terwijl er al weken lang vogels met takjes in de snavels te signaleren zijn, maw er al druk nestjes gebouwd worden? Waarom niet in de winter gekapt? Terwijl over een week het officiële broedseizoen begint?

14.00 - 15.20 Meer Experimenteerruimte om Welzijnscrisis te Bestrijden (Door Wesley Pechler)

Dank voorzitter, en dank aan de fracties voor het agenderen. Mijn fractie worstelt er sinds het begin van de crisis al mee: de rol van de lokale politiek in het coronabeleid. Er lijkt weinig ruimte te zijn voor afwijking van het landelijke beleid, en waar dat wel mogelijk is gaat de Veiligheidsregio erover. Aan de ene kant wil je een sterkere rol voor de regionale en lokale democratie, maar aan de andere kant missen wij ook de expertise en kennis om afgewogen besluiten te maken.

Maar dat het na een jaar in deze beerput echt niet lekker meer gaat, dat is duidelijk. En dat de schade bij kinderen, jongeren en kwetsbare mensen het grootst is ook. Wij willen zeker niet al het leed van bijvoorbeeld de ondernemers bagatelliseren, maar voor ons volwassenen is een jaar minder lang. Immers, wij hebben er al 28, of 40, of 60 achter de rug. Voor kinderen en jongeren is dit jaar inmiddels al één tiende, of één twintigste van hun leven. De tijd gaat echt langzamer als je jong bent. De maanden duren langer. Leren, je eigen identiteit ontwikkelen, toekomstplannen maken, je eigen beeld beginnen te vormen van de wereld, en voor het eerst allemaal nieuwe ervaringen meemaken: zaken die nu grotendeels worden geremd of compleet onmogelijk zijn. Het coronaleven is uitzichtlozer als jongere.

Wij worden niet blij van termen als “leerachterstanden” of “leervertraging”. Zeker in tijden van crisis zouden we niet zo moeten vasthouden aan achterhaalde standaarden van hoe productief je in het leven moet zijn. Als je één van die kinderen bent met een zogenaamde leerachterstand krijg je het volgens mij spaansbenauwd bij de gedachte dat als het in de zomer allemaal weer langzaam normaal moet, je volgend jaar anderhalf keer zo hard moet werken als normaal om die vertraging in te halen. We zouden als maatschappij wel wat milder mogen zijn en meer mogen meeveren met onverwachte omstandigheden.

Toch vinden wij het verder openen van het onderwijs wel de eerste prioriteit hebben, samen met meer ruimte voor kwetsbare mensen. De besmettingsgraad lijkt nu enigszins te stabiliseren, maar op een te hoog niveau, dus de vraag blijft wanneer die volgende ruimte er dan komt. Natuurlijk is cultuur ook van levensbelang, en is voor de sociale contacten een open horeca ook belangrijk. Net als af en toe weer naar kantoor kunnen. Maar onderwijs moet wat de Partij voor de Dieren betreft de eerste prioriteit krijgen. En dan niet alleen het voortgezet onderwijs, maar ook de MBO’s, HBO’s en universiteiten. En dus meer mogelijkheden voor kwetsbare mensen om hun dagelijkse routine op te pakken. De voorbeelden die de heer Nieuwenhuijsen noemde ben ik ook benieuwd naar.

Wat betreft de culinaire tochten volg ik de lijn van de burgemeester, aangezien hij zei dat er sprake was van groepsvorming en de drukte in de binnenstad niet in verhouding staat tot de lockdown. Wat betreft de testsamenleving zoals de VVD die voorstelt wachten we graag eerst alle resultaten van de landelijke proeven af.

Tot slot nog één vraag over de collegebrief die vanmiddag is verzonden, waarvan we de inhoud in principe kunnen steunen. Net als vorig jaar is mijn fractie echter wel bang dat vanwege de ruimere terrasopstellingen tot in het winterseizoen er wellicht allemaal nieuwe terrasverwarmers worden aangeschaft. Dat lijkt ons niet de bedoeling. Waarom is besloten tot 31 december en niet bijvoorbeeld 31 oktober?

Vraag dhr Sijbolts, Stadspartij: In het begin van zijn verhaal had dhr. Pechler het over een beerput. Wat bedoelde hij daarmee, meent hij dat het college of de landelijke overheid ons in een beerput hebben gestopt?

Antwoord: Dank, een terechte vraag, want als ik die suggestie heb gewekt, dat was in ieder geval niet mijn bedoeling. Ik heb zeker wel kritiekpunten op het landelijke beleid maar zo heel veel is er nou ook weer niet mogelijk, we zijn geen geïsoleerd Nieuw-Zeeland. Dus met die beerput bedoel ik gewoon de coronacrisis waar we nu al een jaar in zitten als wereld.